Skogsskötsel – Alternativ (inkl frakt)

340.00kr

-
+

Specs

Kategori:

Säljarens adress

Beskrivning

Författare: Gotthard Sennblad

Den här boken är i första hand riktad till aktiva skogsägare. De som är mycket intresserade av att söka och prova nya vägar att öka lönsamheten i sitt skogsbruk. Boken är också tänkt att vara lärobok för den kommande generationen skogsägare, elever på naturbruksskolor och andra skogsutbildningar. Boken innehåller därför en hel del grundläggande kunskaper om förutsättningar för skogsbruk, trädslag, mätning, uppskattning och bonitering, m.m.

”Skogsskötsel-alternativ” visar på möjligheter att genomföra ett miljömässigt varierat och hållbart skogsbruk samtidigt med möjligheter till bättre lönsamhet och mindre risktagande. De anvisade alternativen fordrar kunniga och intresserade skogsägare.

Antal sidor: 284

Leverantörsinformation

  • Affärsnamn: Småskog
  • Säljare: Småskog