Aptering och virkeskännedom III (inkl frakt)

320.00kr

-
+

Specs

Kategori:

Säljarens adress

Beskrivning

Författare: Gotthard Sennblad

Den här boken behandlar de vanligaste virkessortimenten i svenskt skogsbruk, vilka krav det är på dem, virkesfel och skador, hur inmätningen går till, apteringskalkyler och hur apteringen bör utföras m.m. 
Mätningsinstruktioner och kvalitets klassning har nu åter ändrats och förenklats. 
Det är därför viktigt att alla i skogsnäringen, som arbetar i virkeskedjan från stubbe till industri sätter sig in i de nya bestämmelserna. Särskilt viktigt är det för skördarförarna och de självverksamma skogsägarna, som står för beslutsfattandet i apteringen. Boken är också tänkt att vara lärobok för den kommande generationen skogsägare, elever på naturbruksgymnasier och andra skogliga utbildningar. Författaren har mångårig erfarenhet som forskningsledare för ett forskningsprogram för småskaligt skogsbruk, samt statskonsulent i småskogsbrukets skötsel och teknik vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).

Leverantörsinformation

  • Affärsnamn: Småskog
  • Säljare: Småskog