Livstidsmedlemskap i Skogens Mångbruk – familjer och större organisationer

10,000.00kr

-
+

Beskrivning

Skogen har en stor inneboende kraft! Vi är en förening som ser att ett vidareutvecklat mångbruk bidrar till fler jobb och fler bärkraftiga företag!

Mångbruket inkluderar många branscher med olika verksamheter och sätt att utveckla, kombinera eller förädla skogens råvaror, resurser och tjänster. Med utgångspunkt hos företagares egna drivkrafter, vilja att utvecklas och ny kunskap, skapar vi framtidens förutsättningar. Vår strävan är att genom föreningens aktiviteter och nätverkande, bidra till en hållbar framtid med levande och attraktiva landsbygder, bärkraftiga företag, minskande klimatpåverkan och god förekomst av resilienta ekosystem med hög biodiversitet och livsutrymmen för hänsynskrävande arter.

Välkommen att bli medlem och en del av framtidens landsbygd!

Leverantörsinformation