2024 Årsmedlemskap för fiskevårds- och ekonomisk förening – Helge Å Model Forest

500.00kr

-
+

Säljarens adress

Beskrivning

Helge å Model Forest representerar ett unikt landskap i Sverige där hållbart skogsbruk och bevarande av biologisk mångfald går hand i hand. Denna modellskog sträcker sig över ett vidsträckt område och är hem för ett rikt växt- och djurliv, vilket gör det till en idealisk plats för naturälskare och forskare.

Föreningen Helge å Model Forest arbetar för att främja och utveckla metoder för hållbart skogsbruk som respekterar ekosystemet och bidrar till lokalsamhällets välfärd. Genom medlemskap i föreningen stödjer du dessa insatser och blir en del av en gemenskap som värnar om en frisk och levande skog.

Som medlem får du möjlighet att delta i guidade turer, workshops och andra utbildningsevenemang som fördjupar din kunskap om skogsskötsel och miljöskydd. Medlemskapet ger även uppdateringar om skogens tillstånd och de projekt som föreningen driver.

Anslut dig till Helge å Model Forest och bidra till ett hållbart framtida skogsbruk där både människa och natur kan frodas. Tillsammans kan vi göra skillnad och försäkra att våra skogar förvaltas på bästa sätt för kommande generationer.

Leverantörsinformation