Om SkogsPortalen

Vad?

SkogsPortalen är en digital mötesplats för företag, föreningar och privatpersoner med intresse för skogen och dess resurser. Verksamheter av både mindre och större karaktär ska kunna exponera sina skogs- och trärelaterade produkter och tjänster för att enkelt och effektivt nå ut med sina erbjudanden. Skogsägare och företag ska enkelt hitta den skogsnära tjänst eller produkt de behöver. 

Varför?

Målet med SkogsPortalen är att underlätta ägande och brukande av skogen och dess råvaror, med miljö och hållbarhet i fokus. Genom att hjälpa företag nå ut med sina erbjudanden kan användare enkelt hitta närbelägna verksamheter istället för att behöva anlita företag på avlägsen ort. Mer hållbart brukande av skogen och dess resurser möjliggörs då säljare och köpare av mer nischade sortiment finner varandra. Fint virke ska inte behöva gå till massaved eller energi. 

För vem?

SkogsPortalen underlättar för samtliga som är i behov av tjänster – eller som är verksamma – inom skogsnäringen. Exempel på användare kan vara verksamheter inom virkeshandel, avverkning, röjning, gallring, plantering, sågverk, snickerier, byggnadsvård, vedhantering, service, logistik, transport, utbildning och rådgivning. Kortfattat – alla som är berörda av skogen och dess råvaror. 

VISION

Målet med Skogsportalen är att underlätta ägande och brukande av skogen och dess råvaror, med miljö och hållbarhet i fokus.

UNDERLÄTTA FÖR SKOGENS AKTÖRER

Vid ägande och brukande av skog ska man hitta den tjänst man behöver – när man behöver den, där man behöver den.

Som företag, förening, utbildningsorgan eller hobbyverksamhet ska man enkelt nå ut med sina produkter, erbjudanden och tjänster. Ett konto gör verksamheten sökbar både i SkogsPortalen och i sökmotorer som Google.

RÄTT VIRKE – TILL RÄTT SAK

Främja virkesförsörjning för kulturmiljö- och byggnadsvård.

Agera mötesplats för köpare och säljare av udda sortiment – fint specialträ ska inte gå till massaved eller energi.

SKOGLIGA NÄTVERK

Vi tillhandahåller en plattform för alla former av nätverkande.

Bjud in medlemmar, dela nyheter, skapa och bjud in till event, dela bilder och album. Få full spårbarhet i all kommunikation.

Behöver jag skapa ett konto? 

Nej – för att söka efter tjänster och produkter på SkogsPortalen behöver du inget konto. Men det underlättar att ha ett konto då du enkelt kan skapa kontakter, gå med i grupper och forum, samt skicka meddelanden till andra på SkogsPortalen. Att skapa ett konto är gratis. 

Vanliga frågor

Personerna bakom

Rickard Leif Troeng

Grundare, Utvecklare

Om SkogsPortalen

Rickard är född och uppvuxen på en bondgård strax utanför Örebro. Han har en bred teknisk bakgrund som IT-projektledare, teknisk testledare, mjukvarutestare och systemutvecklare. Han har en examen i Systemutveckling från Örebro Universitet.
Rickard arbetar idag som säljchef och kundansvarig på IT-bolaget B3 Consulting Group. Han driver även webbyrån MR Troeng Consulting AB samt ansvarar för Svenska SkogsPortalen AB. 

Ansvarsområden

Systemutveckling, utveckling av grafiska gränssnitt, teknikansvar, säljaktiviteter, marknadsföring, drift och förvaltning.

Björn Gustafson

Områdesexpert

Om SkogsPortalen

Björn besitter över 40 års erfarenhet från skogsnäringen. Han tog examen som Skogstekniker på Södra Skogsinstitutet i Värnamo, och har efter det arbetat som skogsarbetare och skogsvårdskonsulent på Skogsvårdsstyrelsen. Idag driver han företaget Ädellöv AB som skogsentreprenör med inriktning på lövskogsskötsel samt rådgivning om löv- och ädellövskogsskötsel. Han är ordförande i Svenska Lövträdföreningen samt vice ordförande i Småsågarnas Riksförbund. 

Ansvarsområden

Kravställning, marknadsföring, intervjuer/workshops, utbildning, domänkunskap, omvärldsanalys.

Kontakt

Vi vill bygga en portal där ni som användare bestämmer. Det är er vardag som ska förenklas med denna lösning. Så vi uppmanar er verkligen att fundera hur vi kan göra saker bättre för er. 

Alla idéer, synpunkter, önskemål eller rent av klagomål tas tacksamt emot!