Om SkogsPortalen

VISION

Målet med Skogsportalen är att underlätta ägande och brukande av skogen och dess råvaror, med miljö och hållbarhet i fokus.

Underlätta för skogens aktörer

Vid ägande och brukande av skog ska man hitta den tjänst man behöver – när man behöver den, där man behöver den.

Som företag, förening, utbildningsorgan eller hobbyverksamhet ska man enkelt nå ut med sina produkter, erbjudanden och tjänster. Ett konto gör verksamheten sökbar både i SkogsPortalen och i sökmotorer som Google.

Rätt virke – till rätt sak

Vi vill främja virkesförsörjning för kulturmiljö- och byggnadsvård.

Agera mötesplats för köpare och säljare av udda sortiment – fint specialträ ska inte gå till massaved eller energi.

Skogliga nätverk

Vi tillhandahåller en plattform för alla former av nätverkande.

Bjud in medlemmar, dela nyheter, skapa och bjud in till event, dela bilder och album. Få full spårbarhet i all kommunikation.

Skogstokiga Sverige

Du har väl inte missat att vi skapat några humoristiska videos om skogsnäringen i Sverige? 

Specialvirke. Du har alltså en gran att sälja?

Någonstans i Närke hittar virkesförsäljaren SkogsPortalens ägare.

Vad kostar det att synas?

Ett traditionellt möte mellan virkeköparen på Storskogsbolaget AB och en svensk skogsägare.
Vad kan man egentligen sälja på SkogsPortalen.se?
VD Torbjörn Tryffeltryne på Skogsägarföreningarna AB har skrivit ett tal till sina medlemmar.
God Jul! SkogsPortalen bjuder in till tävling 2023.
Gott Nytt År! Vi önskar er alla ett fantastiskt 2024 med denna hälsning.

Personerna bakom

Rickard Leif Troeng

Grundare, Utvecklare

Rickard Troeng - SkogsPortalen

Rickard är född och uppvuxen på en bondgård strax utanför Örebro, och har ett stort intresse i skog och natur. Han har en bred teknisk bakgrund inom digitalisering, som projektledare, teknisk testledare, mjukvarutestare och systemutvecklare. Han har en examen i Systemutveckling från Örebro Universitet.
Rickard har sagt upp sig från jobbet som säljchef och kundansvarig på koncernen B3 Consulting Group med ca 800 anställda. Han driver idag webbyrån MR Troeng Consulting AB samt Svenska SkogsPortalen AB. Rickard är med i styrelsen i Småsågarnas Riksförbund, Skogens Mångbruk samt Byggnadsvård Nerike. 

Björn Gustafson

Områdesexpert

Björn_Gustafson

Vår visionär Björn Gustafson har tragiskt lämnat oss. Björn besatt över 40 års erfarenhet från skogsnäringen. Han tog examen som Skogstekniker på Södra Skogsinstitutet i Värnamo, och arbetade efter det som skogsarbetare och skogsvårdskonsulent på Skogsvårdsstyrelsen. Därefter drev han företaget Ädellöv AB som skogsentreprenör med inriktning på lövskogsskötsel samt rådgivning om löv- och ädellövskogsskötsel. Han var ordförande i Svenska Lövträdföreningen samt vice ordförande i Småsågarnas Riksförbund. Han var en av Sveriges främsta experter inom lövträd. 

Det är med stolthet vi jobbar vidare för att förverkliga Björns vision.

Kontakt

Vi vill bygga en portal där ni som användare bestämmer. Det är er vardag som ska förenklas med denna lösning. Så vi uppmanar er verkligen att fundera hur vi kan göra saker bättre för er. 

Alla idéer, synpunkter, önskemål eller rent av klagomål tas tacksamt emot! 

info@skogsportalen.se

010 – 898 50 70