Visa profil

Profil

Användarnamn

jonasvaxthusgmailcom

Förnamn

Jonas växthus

Företagsadress

NÄR HUSARVE 419, 623 48 Stånga, Sverige

Telefonnummer

0735875925

Län

Län

Gotlands län

Virkesköp Rundvirke

Standardsortiment

Köper standardsortiment

Bränslesortiment och ved

Björkved

Tall

Stamblock tall, Fetved tall, Grovtimmer tall

Gran

Stamblock gran, Grovtimmer gran

Björk

Sågtimmer björk

Ek

Sågtimmer ek

Övriga trädslag

Alm, Lärk, Lönn

Sågverk & Virkesförädling

Sågverk

Legosågning (sågar åt kunder), Kan såga grova dimensioner, Legohyvling (hyvlar åt kunder)

Sågat virke

Byggnadsvirke, Snickerivirke, Byggnadsvårdsvirke, Tall, Gran, Björk, Ask

Byggnads- & Snickeriarbeten

Snickeriarbeten utomhus

Hus och byggnader, Altaner, Växthus och orangerier