Kontakt

Vi vill bygga en portal där ni som användare bestämmer. Det är er vardag som ska förenklas med denna lösning. Så vi uppmanar er verkligen att fundera hur vi kan göra saker bättre för er. 

Alla idéer, synpunkter, önskemål eller rent av klagomål tas tacksamt emot! 

Kontakt