I fokus: Project of the day

För drygt tio år sedan flyttade Tobias Eklind med familj till en skogsbelägen gård norr om Göteborg. Gårdens renoveringsbehov gjorde att många byggprojekt startade, något som Tobias inte hade tidigare erfarenhet av. Men snart var byggprojekten inte bara en nödvändighet, utan ett genuint intresse hade växt fram. I kombination med Tobias fallenhet för fotografering skapades Project of the day.

Genom Project of the day genomför Tobias åtskilliga projekt med småskalig träförädling som grund. Hans sociala kanaler har slagit igenom stort och skapar både intresse och engagemang för de projekt och produkter han fokuserar på. Han arrangerar utbildningar och kurser, analyserar och utvärderar produkter samt säljer diverse reservdelar och förbrukningsmaterial inom området träförädling.

På SkogsPortalen, Facebook, Instagram och Youtube finner ni Tobias under det lämpliga namnet Project of the day.

Vi välkomnar Tobias och uppskattar verkligen att ha denna mångfasetterade eldsjäl i portalen!

Kommentarer