I fokus: Ola Engelmark och mångbruk

Skogens framtid ligger i mångfalden.

Det är Ola Engelmark övertygad om. Och då tänker han både på den biologiska mångfalden och mångfalden av sätt att bruka skogen, i dagligt tal mångbruk. Med ett yrkesliv bakom sig i skogen, som lärare, forskare, VD, praktiker och författare, ser vi Engelmark som en förebild i hållbart skogsbruk.

Engelmarks breda och djupa intresse för skogen som ekosystem och dess betydelse i samhället, har resulterat i en serie av böcker. De finns nu tillgängliga på SkogsPortalen.se, som en källa av kunskap och insikt för alla som är intresserade av att fördjupa sig i relationen människa och skog, konst och vetenskap. Böckerna bjuder in till dialog, lärande och att agera för en mer hållbar framtid för våra skogar och ett etiskt mer långsiktigt skogsbruk också bortom din livstid. 

Varför Mångbruk?

Mångbruk av skog innebär att du ser skogen som mer än bara en källa till hög virkesvolym. Det är en helhetssyn på skogsbruk som inkluderar att gynna biologisk mångfald, omsorg om skogens vatten, att sköta skogen för att främja en bredd av affärsidéer av tjänster och produkter: rekreation, jakt, fiske, skogens mat, träförädling och utav minst 100 idéer till där någon kan passa just dig på din gård. Engelmarks böcker berättar hur den mångsidiga användningen av skogen inte bara är fördelaktig för miljön utan lika mycket för gårdens och samhällets ekonomi, i och med att du kan öka förädlingsvärdet av din skog.

Engelmarks Böcker på SkogsPortalen

Genom att göra Engelmarks böcker tillgängliga på SkogsPortalen.se, tar vi ett ytterligare steg mot att främja kunskap och förståelse för skogs- och mångbruk. Böckerna är en bra resurs för skogsägare, studenter, forskare och alla som är intresserade av en mer hållbar framtid för våra skogar. Engelmarks insikter och erfarenheter erbjuder praktiska råd och teoretiska perspektiv som kan tillämpas i den dagliga förvaltningen av skog, samt inspirera till nya, innovativa sätt att se på och arbeta med den fantastiska resurs som skogen är.

På SkogsPortalen är vi stolta över att kunna erbjuda en plattform där kunskap och produkter som främjar hållbar skogsförvaltning kan delas och spridas. Vi hoppas kunna inspirera en ny generation skogsbrukare, forskare och entusiaster att omfamna och främja mångbrukets principer.

Kommentarer