Användarvillkor

INLEDNING

Dessa användarvillkor gäller för www.skogsportalen.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Svenska SkogsPortalen AB med organisationsnummer 559324-4949.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

Avsluta konto, alternativt maila kundtjänst och be om avslutning av konto.

SYFTE

Syftet med webbplatsen är att tillhandahålla information om verksamheter som är verksamma inom svensk skogsnäring och därtill närliggande områden, samt att underlätta för aktörer att nå ut med sina erbjudanden och tillhandahålla digitala stöd. Hemsidan avser förenkla processen att finna skogsnära tjänster och produkter. I förlängningen är förhoppningen att detta leder till fler arbetstillfällen samt ett mer hållbart brukande av skogen och dess resurser.

EGENDOMSRÄTT TILL WEBBPLATSEN

Webbplatsen ägs samt hanteras av Svenska SkogsPortalen AB i egenskap av juridisk person med säte i Örebro.

ANVÄNDARVILLKOR

Som användare garanterar du att du kommer använda denna hemsida på ett sätt som är förenligt med samtliga regler och bestämmelser i dessa villkor och följa alla befintliga och framtida uppdaterade riktlinjer och regler för hemsidan.

Du godkänner att inte använda hemsidan för att:

  • sprida spam eller oönskad e-post,
  • utge dig för att representera Svenska SkogsPortalen AB eller vara någon annan,
  • lämna falska uppgifter om din anknytning till en person eller enhet,
  • förfalska rubriker eller manipulera innehållet på hemsidan för att dölja dess ursprung,
  • agera på ett sätt som inverkar negativt på andras möjlighet att använda hemsidan,
  • delta i aktiviteter som förbjuds av gällande lagstiftning,
  • skicka in material som kränker eller gör intrång i andras rättigheter, eller som är olagligt, kränkande, nedsättande, vulgärt eller på annat sätt anstötligt, eller vars innehåll är politiskt eller religiöst, eller
  • samla in eller spara en annan användares personuppgifter om du inte erhållit uttryckligt medgivande från användaren och Svenska SkogsPortalen AB.

Alla som använder hemsidan måste följa dessa villkor.

IMMATERIALRÄTT

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

BETALNING

För användare som vill exponera sina skogsnära tjänster och/eller produkter i portalen utgår betalning i form av prenumerationsavgift.

Payson ansvarar för all betalningshantering och debitering sker genom det betalsätt köparen väljer.

ÅNGERRÄTT

14 dagars ångerrätt med full återbetalning. Ångerfristen börjar gälla dagen efter att avtalet ingåtts.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data. Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter. Vår behandling av personuppgifter framgår i detalj av vår Integritetspolicy, aktuell version av denna återfinns på vår hemsida. 

ANVÄNDARES AVTALSBROTT

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillkor hanteras enligt följande:

Användaren blir avstängd från webbplatsen under två veckor om avtalsbrottet är av mindre art och permanent om det är ett grovt avtalsbrott.

FRÅNSÄGANDE AV ANSVAR

Bolaget garanterar inte att anslutningen till hemsidan är avbrottsfri eller felfri. Svenska SkogsPortalen AB förbehåller sig rätten att när som helst revidera hemsidan eller ta bort tillgången till den, exempelvis vid systemuppdateringar eller tekniska störningar.

Allt som laddas ner från hemsidan, eller någon annan hemsida du länkats vidare till, sker på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuell åverkan på ditt datasystem eller förlust av data som orsakats av en nedladdning.

Hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor samt företags kontaktuppgifter vilka tillhandahålls som en service. Notera att Svenska SkogsPortalen AB inte ansvarar för innehållet på någon annan hemsida och inte heller produkter och/eller tjänster som erbjuds.

JURISDIKTION

Webbplatsen, www.skogsportalen.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

KONTAKT

Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll nås vi via e-post info@skogsportalen.se.