SkogsPortalen

Mötesplatsen för allt inom skog och trä

Vi underlättar för skogens aktörer

Vad är SkogsPortalen?

Vi är en digital mötes- och handelsplats för skogsnäringen. Vi sätter köpare och säljare av skogsnära produkter och tjänster i samma rum. Man kan söka efter tjänster i vår karta, eller handla direkt i vår handelsplats där våra användare har en egen webbshop. 

Vi underlättar för skogens aktörer

Vid ägande och brukande av skog ska man hitta den tjänst man behöver – när man behöver den, där man behöver den.

Som företag, förening, utbildningsorgan eller hobbyverksamhet ska man enkelt nå ut med sina produkter, erbjudanden och tjänster. Ett konto gör verksamheten sökbar både i SkogsPortalen och i sökmotorer som Google.

SkogsPortalen Karta Telefon
SkogsPortalen Butik Telefon

Rätt virke – till rätt sak

Vi vill främja virkesförsörjning för kulturmiljö- och byggnadsvård, snickerier och byggnationer.

Vi tillhandahåller en handelsplats för köpare och säljare av specialvirke – fint specialträ ska inte gå till massaved eller energi.

Skogliga nätverk

Vi tillhandahåller en plattform för alla former av nätverkande.

Bjud in medlemmar, dela nyheter, skapa och bjud in till event, dela bilder och album. Få full spårbarhet i all kommunikation.

SkogsPortalen Profil Telefon

Senaste flödet på Instagram

Senaste forumhändelser